NOVENOEL (Rianxo 1989)

E comunicador audiovisual pola universidade de Santiago de Compostela e técnico en ilustración pola EASD Pablo Picasso de A Coruña.

Traballa no eido da imaxe gráfica e a pintura mural para empresas particulares e institucións dende o ano 2008. En este tempo, tamén desenvolve unha liña de traballo persoal e participa en numerosos festivais en España, Alemaña, Portugal e México.

Premiado polo seu traballo no 3o Concurso de Ilustración Sociedad Valle del Oro (2010) e GZ Crea (2012 e 2017) , recibe becas de creación e residencia artística en Cordoba (Esp) , Anoguleme (Fra) e Guadalajara (Mex) onde realiza súa primeira mostra individual na Galeria Apollinaire en Maio de 2016.

Cunha liña clara e depurada, conta historias gráficas onde se mistura a mecánica material coa orgánica rural. Dende a imaxinación subconsciente a través da narrativa do arte secuencial emerxen formas e  gamas de cor que queren comunicar sentimentos, recordos e emocións traídas do outro lado do espello.

ESP

NOVENOEL Nace en el año 1989 en Rianxo, un pequeño pueblo marinero de Galicia, en el noroeste Español.

Es comunicador audiovisual por la Universidad de Santiago de Compostela y técnico en Ilustración por la EASD Pablo Picaso de A Coruña.

Trabaja en el campo de la imagen gráfica y la pintura mural para empresas, particulares e instituciones desde el año 2008. En este tiempo, ha desarrollado  una línea de trabajo personal y participado en multitud de eventos y festivales de muralismo en España, Portugal, Francia, Alemania y Mexico.

Ha sido premiado por su trabajo en el 3er concurso de ilustración Sociedad Valle del Oro(2010) y GZCrea (2012 y 2017). También ha recibido becas de creación y residencia artística en Cordoba (Esp), Agouleme (Fra) y Guadalajara (Mex) donde realiza su primera exposición individual llamada “Melancómica” en la Galeria Apollinaire en Mayo de 2016

Con una línea clara y detallista cuenta historias gráficas donde se mezclan la mecánica material y la orgánica rural. Desde la imaginación subconsciente a través de la narrativa del arte secuencial, emergen formas, gamas de color y conceptos que quieren comunicar sentimientos, recuerdos o emociones traídas del otro lado del espejo.

ENG

NOVENOEL was born in 1989 in Rianxo, a little sailor village of Galicia, in the north-west of Spain.

He have a degree in visual comunication by University of Santiago de Compostela and a Advanced Qualification in Illustration by EASD Pablo Picaso of A Coruña.

He works on graffic images and mural painting for companies, intitutions or particulars since 2008. In this time, he has also developed his personal line and has participated in independent art projects, exhibitions and mural festivals in Spain, France, Portugal, Germany and Mexico.

He has prized by Ilustration contest “Sociedad Valle del Oro” (2010) and GZCrea (2012 and 2017) also receibed artistic grants on residence in Cordoba (Sp), Angouleme (Fr) and Guadalajara (Mx) where he makes his first solo exhibition called “Melancómica” on Galerie Apollinaire in 2016.

With a clear and detailed line, he tell stories where mix the material mechanic with the organic espiritualism. From the subconcious imaginatión thought the sequential art narrative, come to the surface forms, color ranges and concepts that it pretends comunícate feelings, memories or emotions brings from the other side of the mirror.

Esta es una tienda de demostración para realizar pruebas — no se completará ningún pedido. Descartar